1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
XIV Міжнародна науково-практична конференція
 «Комп’ютерні системи та мережні технології»
13-14


квітня 2023 р.

  • НАУ
Previous
Next

Підсумки Конференціїї

 

 

Конференцію відкрив із привітальним словом організатор конференції, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж ФККПІ НАУ І.Жуков. Він визначив мету конференції, яка полягає в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили члени програмного комітету конференції:

д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України В.Опанасенко,

к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України С.Гільгурт,

к.т.н., засновник та виконавчий директор PlatformIO.Org І.Кравець.

В цілому на засіданнях секцій було розглянуто такі питання: комп’ютерні технології нового покоління, створення і віртуалізація телекомунікаційних структур, інформатизація суспільства, сучасна технологія отримання знань, алгоритми моделювання комп’ютерних засобів.
Традиційно особлива увага приділялась відкритому живому спілкуванню учасників конференції, що значно підвищило ефективність досягнення поставлених для неї цілей.

За матеріалами конференції опубліковано електронний Збірник тез доповідей. Кращі доповіді за рішенням Оргкомітету рекомендовані до видання у збірнику наукових праць "Проблеми інформатизації та управління", зареєстрованому як спеціалізоване видання по технічним напрямкам.

Ми сподіваємося, що конференція стала корисною для всіх учасників. Впевнені, що інформація, знання, вміння й досвід, отримані протягом конференції, допоможуть усім нам і далі успішно вирішувати нові більш складні наукові проблеми й задачі.

Чекаємо Вас у 2022 році на наступній, XІV Міжнародній науково-технічній конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології".Важливі дати

05 квітня 2023 – кінцевий термін прийняття заявок та електронної версії тез;
08 квітня 2023 – термін отримання  інформаційного повідомлення про прийняття тез доповіді.

Авторські права 2023 © CSNT. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.