1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
XI Міжнародна науково-технічна конференція
 «Комп’ютерні системи та мережні технології»
19-21


квітня 2018 р.

  • НАУ
Previous
Next

Підсумки Конференціїї

20-22 квітня 2017 року в Навчально-науковому інституті комп’ютерних інформаційних технологій було проведено ювілейну Х Міжнародну науково-технічну конференцію «Комп’ютерні системи та мережні технології (CSNT-2017)». Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, кафедра комп’ютерних систем та мереж Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. На конференції працювало три секції, а саме: «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформаційні технології проектування», «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем», на яких були представлені доповіді студентів, молодих учених та науковців Азербайджану, Білорусії, Росії, Узбекистану та України.

 

Конференцію відкрив із привітальним словом організатор конференції, д.т.н., професор, заслужений винахідник України завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж НН ІКІТ НАУ І.Жуков. Він визначив мету конференції, яка полягає в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили члени програмного комітету конференції:

д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій О.Юдін

д.т.н., професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка» А.Мельник,

д.т.н., професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» В.Харченко,

д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки  Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України В.Опанасенко,

к.т.н., с.н.с., в.о. завідувача відділом математичного та економічного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.. Г.Є.Пухова НАН України О.Чемерис.

В цілому на засіданнях секцій було розглянуто такі питання: комп’ютерні технології нового покоління, створення і віртуалізація телекомунікаційних структур, інформатизація суспільства, сучасна технологія отримання знань, алгоритми моделювання комп’ютерних засобів.

Традиційно особлива увага приділялась відкритому живому спілкуванню учасників конференції, що значно підвищило ефективність досягнення поставлених для неї цілей.

За матеріалами конференції опубліковано збірник тез доповідей. Кращі  доповіді за рішенням Оргкомітету рекомендовані до видання у збірнику наукових праць "Проблеми інформатизації та управління", зареєстрованому як спеціалізоване видання по технічним напрямкам. 

Ми сподіваємося, що конференція стала корисною для всіх учасників. Впевнені, що інформація, знання, вміння й досвід, отримані протягом конференції, допоможуть усім нам і далі успішно вирішувати нові більш складні наукові проблеми й задачі.
Ми чекаємо Вас у 2018 році на наступній, XІ Міжнародній науково-технічній конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології".Важливі дати

8 квітня 2018 – кінцевий термін прийняття заявок та електронної версії тез;
9 квітня 2018 – термін отримання  інформаційного повідомлення про прийняття тез доповіді;
10 квітня 2018 – кінцевий термін оплати оргвнеску;

Авторські права 2018 © CSNT. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.