1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
XI Міжнародна науково-технічна конференція
 «Комп’ютерні системи та мережні технології»
19-21


квітня 2018 р.

Умови участі в конференції

Оплата

Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою і проведенням конференції необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі:

    Оргвнески за участь у конференціїї      
з отриманням програми конференції   з отриманням програми та збірника тез доповідей  
 Громадяни   України  Інші  Громадяни   України  Інші
Науковці   150 $30 200  $40
Студенти 70  $10 100 $15

 

У вартість оргвнеску входить: участь у роботі конференції, організаційні витрати на проведення конференції, видання збірника тез та інших матеріалів Конференції.

Банківські реквізити

Одержувач:

Національний авіаційний університет.

Код ЄДРПОУ

01132330

Банк одержувача коштів:

ГУДКСУ у м. Києві 

Код банку отримувача

820019

Рахунок

31255215113777

Субрахунок

711/114

Обов’язково вказати призначення платежу:

Прізвище, ініціали, "Оргвнесок за участь у МНТК "CSNT-2017", субрахунок 711/114

Матеріали, котрі будуть надіслані без заповненої заявки та без підтвердження оплати, розглядатися та друкуватися не будуть.

Вимоги до матеріалів

Заявка на участь в конференції csnt-2017

Заявка на включення доповіді до Програми конференції і тези доповіді приймаються до 1 квітня 2017 р.

Форма заявки наведена нижче. Заявка авторів на участь в конференції з відповідним файлом тез доповіді і файлом електронної копії квитанції (платіжного доручення) про сплату грошового внеску за участь в конференції направляються електронним листом за адресою: csnt@nau.edu.ua.

Тема електронного листа і назва файлу тез доповіді мають включати прізвище першого автора і назву організації латиницею, наприклад,CSNT-2017 ivanenko_nau.zip.

Вкажіть додатково в тексті електронного листа Вашу електронну адресу для підтвердження про отримання Вашої заявки Оргкомітетом конференції. Повідомлення про включення доповіді до Програми конференції будуть направлені автору протягом 10 днів після отримання Вашої заявки Оргкомітетом.

Завантажити заявку на участь у конференції CSNT-2017

Вимоги до тез доповіді

За матеріалами конференції планується опублікувати тези доповідей. Первинна експертиза здійснюється оргкомітетом конференції. Назва доповіді повинна бути лаконічною і конкретною. Детальна інформація знаходиться в файлі: вимоги до тез.

Завантажити приклад тез.

Правила оформлення публікацій

Матеріали кращих доповідей за рішенням Оргкомітету будуть рекомендовані до видання у збірнику наукових праць «Проблеми інформатизації та управління», який пройшов реєстрацію в ВАК України як спеціалізоване видання з технічних напрямків.

Зміст статей повинен бути присвячений актуальним науковим проблемам. Статті при цьому повинні мати такі необхідні елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією публікацією;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Рекомендований обсяг статті – 4 повні сторінки формату A4. Максимальний обсяг – 6 повних сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською.

Статтю необхідно супроводжувати: експертним висновком про можливість публікації (з печаткою), рецензією (з печаткою), витягом із протоколу засідання кафедри (лабораторії, відділу). Окремими файлами додаються відомості про авторів та анотація (з назвою статті) трьома мовами. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Рекомендована до друку та підписана автором стаття, її електронний варіант, всі супроводжуючі друковані і електронні матеріали (на компакт-диску, електронною поштою) мають бути надіслані до Оргкомітету конференції.

Запрошення на участь у конференції буде надіслано електронною поштою.

Важливі дати

8 квітня 2018 – кінцевий термін прийняття заявок та електронної версії тез;
9 квітня 2018 – термін отримання  інформаційного повідомлення про прийняття тез доповіді;
10 квітня 2018 – кінцевий термін оплати оргвнеску;

Авторські права 2018 © CSNT. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.